Skip links

Tuổi Thiếu Niên

Bạn muốn trở thành ai khi lớn lên?

Nếu con thi rớt tốt nghiệp thì sao?

Nếu con thi rớt tốt nghiệp thì sao? Hồi nhỏ, bạn có sợ bị thi rớt hong? Hay, khi đứng trước những kỳ thi lớn, mang tính quyết định đến trình độ học vấn, bạn có hồi hộp và lo lắng hong? Mình thì có, nhưng không quá nhiều. Không

Vượt qua nỗi sợ về Body Shaming

“Mập vậy mà cũng đua đòi mặc đầm!” “Gầy quá lộ hết cả xương, lo ăn vào cho có da có thịt đi em ơi!” “Nhỏ này da đen quá, nhìn cứ dơ dơ sao ấy!” Bạn đã bao giờ phải nghe những lời nhận xét tiêu cực về cơ